Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
Gastric bypass
Met de medische term gastric-bypass wordt de operatieve ingreep bedoeld waarbij de maag kleiner wordt gemaakt. Tevens wordt bij een dergelijk operatie het spijsverteringskanaal omgelegd. De letterlijke betekenis van de term gastric-bypass is dan ook het omzeilen van de maag. Door gebruik te maken van zo’n operatieve ingreep kan men mensen die te kampen hebben met een extreme vorm van overgewicht een goede, en soms zelfs een levensreddende, oplossing bieden.

De gastric-bypass is een ingewikkelde en erg ingrijpende medische ingreep. In bepaalde gevallen kan deze operatie overigens ook door middel van een kijkoperatie (laparoscopie) uit worden gevoerd. Op het moment dat de maag kleiner wordt gemaakt dan gebeurt dat in een aantal gevallen tot maar tien procent van de oorspronkelijke grootte van dit orgaan. Na de ingreep wordt er vervolgens een aansluiting gemaakt een stukje verderop aan de dunne darm. In vergelijking tot het plaatsen van bijvoorbeeld een maagband of tot een traditionele verkleining van de maag is de gastric-bypass aanzienlijk ingrijpender juist door het aanleggen van deze bypass naar de dunne darm.

Door het toepassen van een gastric-bypass wordt het spijsverteringsstelsel veranderd wat eveneens de reactie van mensen op voedsel zou kunnen veranderen. Zo zou een individu last kunnen krijgen van zogeheten dumping. Dit fenomeen is het gevolg van het innemen van suikers boven de toegestane hoeveelheid. Normaal gesproken gaat het verteren van suikers in het lichaam samen met het toenemen van het vochtpercentage in het bloed. Bij een persoon met een gastric-bypass kan dit een soort shocktoestand veroorzaken. De situatie waarin men dan terecht komt lijkt erg veel op een hyper-insuline reactie zoals iemand met diabetes die kan krijgen.

Na deze operatieve ingreep heeft de patiënt nog slechts een beperkte maaginhoud met als gevolg dat er een regelmatig eetpatroon nodig is geworden. De hoeveelheden voedsel en vocht die men tot zich mag nemen dienen natuurlijk aan te zijn gepast aan het kleiner geworden volume van de maag. Na een gastric-bypass zal een patiënt dus goed dienen te worden begeleid en gecontroleerd door zowel de behandeld arts als vaak ook een diëtist om alles in goede banen te leiden.

Een verkleining van de maag is een goede manier om in een relatief korte tijd een aanzienlijk aantal kilo’s af te vallen. Ondanks het te behalen succes is een dergelijk ingreep niet zomaar voor iedereen weggelegd. Om in aanmerking te kunnen komen voor een dergelijke operatieve ingreep dient men immers...

Als men na grondige overwegingen toch tot het besluit is gekomen om een gastric bypass uit te laten voeren worden in de regel een aantal preoperatieve onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn afhankelijk van persoon tot persoon en kunnen zowel een paar maar ook alle van de volgende onderzoeken inhouden.

Ter...