Tag foutmelding <txp:rvm_related_articles limit="5" wraptag="ul" break="li" label="Bekijk ook eens" labeltag="p"
section_exclude='<txp:section title="0" />'/> ->  Textpattern Error: Unknown column 'NULLDATETIME' in 'where clause' while_parsing_page_form: default, geen
Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
Verkoudheid kinderen
Jonge kinderen hebben een grotere kans om verkouden te worden dan volwassen personen omdat zij nog weinig in aanraking gekomen zijn met de verschillende verkoudheidsvirussen. Daardoor hebben deze kinderen nog maar weinig weerstand op kunnen bouwen hiertegen. Verder hebben jonge kinderen op school en op de dagopvang veel contact met anderen waardoor men elkaar eenvoudig kan besmetten. Het gevolg hiervan is dat kinderen in sommige gevallen wel tien maal in het jaar verkouden kunnen worden. Wanneer een kind verder gezond is, hoeft dit echter geen enkel probleem te gevn.

Een verkoudheidsvirus dat veel voorkomt is het respiratoir syncytieel virus (afgekort tot RS-virus). Dit virus veroorzaakt met name klachten bij jonge kinderen. De meeste kinderen die besmet zijn met een RS-virus krijgen enkel een neusverkoudheid. Er kan echter eveneens koorts (een lichaamstemperatuur van meer dan 38 graden Celsius) ontstaan die gepaard gaat met hoesten en met heesheid. In sommige gevallen treedt er ook benauwdheid op. Wanneer de verschijnselen niet ernstig zijn, is er geen behandeling noodzakelijk. De klachten verdwijnen dan dikwijls vanzelf na een aantal dagen tot een week. Bij kinderen die jonger zijn dan twee jaar kan het RS-virus wel ernstige luchtweginfecties of een longontsteking veroorzaken. Baby’s die te vroeg geboren zijn (voor de 32 weken zwangerschap) zijn met name gevoelig voor dit virus, net zoals kinderen met een hart- of een longaandoeningen danwel met een afweerstoornis. Men dient dus te vermijden dat deze kinderen in contact komen met verkouden personen.

Het geven van borstvoeding kan beschermen tegen een RS-virusinfecties. Verder zijn handhygiëne en het gebruik van wegwerphand- en zakdoeken extra van belang.
Bij een baby die verkouden is dient men contact op te nemen met de huisarts indien: de baby nog geen drie maanden oud is en meer dan 24 uur koorts heeft, de baby minder dan de helft van de normale hoeveelheid drinkt of als deze suf is. Op het ogenblik dat er andere verschijnselen zijn waarover men, als ouder of verzorger van een kind, zich zorgen maakt dan is overleg met de huisarts eveneens aan te raden. Deze kan dan eventueel andere aandoeningen uitsluiten en advies geven.