Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
Griep
Echte griep, oftewel influenza, is een ziekte welke door het influenzavirus veroorzaakt wordt. Dit virus infecteert in zo’n geval de luchtwegen. Een heleboel mensen beweren griep te hebben op het moment dat zij in de winter of het najaar door een op verkoudheid lijkende ziekte met koorts worden getroffen, maar daarbij gaat het vaak om een gewoon verkoudheidsvirus. Echte influenza leidt bij de meeste mensen tot behoorlijke ziekteverschijnselen en, een niet te verwaarlozen, sterfte, met name onder oudere patiënten. Slachtoffers ban griep vallen met name in deze risicogroepen: ouderen en mensen die lijden aan een chronische aandoening (bijvoorbeeld long- en hartaandoeningen en diabetes mellitus. Griep kan in korte tijd op komen zetten. Typerende verschijnselen van griep zijn hoofdpijn, koorts, hoesten, spierpijn, keelpijn, een verstopte neus, een gevoel van zwakte en het verlies van eetlust.

Influenza is een epidemische, seizoensgebonden ziekte, welke in gebieden met een gematigd klimaat, in de koudere maanden van het jaar de kop opsteekt. In tropische en subtropische landen, komen infecties heel het jaar voor, met wel één of twee maal een piek. In bepaalde gevallen, met onregelmatige intervallen, is er een wereldwijde uitbraak, een zogenaamde grieppandemie.

Bij mensen wordt griep door de influenza type A en B virussen veroorzaakt. Verder zijn er nog type C virussen, maar deze veroorzaken alleen een soort verkoudheid, en met name bij kinderen. Type A heeft de meeste ziekte en sterfte tot gevolg. Influenza virussen worden op basis van een tweetal eiwitten aan hun oppervlak ingedeeld: hemagglutinine (HA of H) en neuraminidase (NA). Bij mensen gaat het om 3 verschillende HAs en 2 NAs: HA1,2 en 3 en NA1 en 2. Voor griep bij mensen is met name het HA eiwit belangrijk. Het HA zorgt ervoor dat het virus de cellen van geïnfecteerde personen kan binnendringen.

De HA en NA eiwitten veranderen constant. Dit is het gevolg van de onbetrouwbaarheid van RNA polymerases, de zogeheten antigenic drift. Daardoor verandert de volgorde van de aminozuren van de HA en NA eiwitten, de taak van de eiwitten zal niet veranderen. Na het doormaken van een griep bouwt men afweer op tegen het subtype.

In het algemeen zal een arts zijn diagnose griep baseren op zogenoemde klinische symptomen. Het kan echter lastig zijn om een onderscheid te maken tussen griep en andere infecties aan de luchtwegen. Gedurende een griepepidemie, blijkt zestig tot zeventig procent van de mensen met duidelijke op griep lijkende verschijnselen...

Griep is anders dan een verkoudheid omdat de klachten in een erg korte tijd aanzienlijk toe zullen nemen. Men voelt zich in een paar uur dan ook behoorlijk ziek. Plotseling krijgt men een hoge koorts samen met symptomen als koude rillingen, keelpijn, spierpijn over je hele lichaam, hoofdpijn en men...