Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
Liesbreuk
Een liesbreuk, in de medische wereld hernia inguinalis geheten, is een uitstulping in de liesstreek van het buikvlies, waardoor organen welke normaal gesproken in de buikholte zitten uit zullen gaan puilen. Er zijn een aantal verschillende soorten liesbreuken te onderscheiden, ondermeer afhankelijk van de locatie in het lichaam (de zogenoemde breukpoort’ waar de inhoud van de buikholte uitpuilt.

Zo is er op de eerste plaats de liesbreuk die aan is geboren en welke ontstaan is doordat de processus vaginalis peritonei niet is gesloten. Andere vormen van de liesbreuk zijn de directe die via de achterwand van het lieskanaal wordt gevormd en achter de annulus epigastrica inferior langs, de indirecte liesbreuk welke door de annulus inguinalis in het lieskanaal terechtkomt dat richting het scrotum loopt en voor de annulus epigastrica inferior langsloopt en tenslotte de hernia femoralis. Deze laatste is de poort waar de grote bloedvaten door naar het been lopen.

De patiënt (in de meeste gevallen betreft het een man) merkt een bobbel in de lies op welke opkomt bij persen en (in het begin stadium) teruggaat wanneer men hiermee stopt of wanneer men is gaan liggen. Later kan de patiënt de bobbel vaak zelf terugduwen.

Een liesbreuk kan diverse oorzaken hebben. In veel gevallen is er sprake van een verzwakte van de buikwand. Dit kan zowel aan zijn geboren maar ook het resultaat zijn van zwaar tillen, overgewicht, problemen met de stoelgang of vaak moeten hoesten. Zelfs het gedurende en lange tijd spelen van blaasinstrumenten zal de kans op het krijgen van een liesbreuk vergroten. Eveneens een wijd lieskanaal kan aanleiding zijn voor het ontstaan van een breuk. Bij vrouwen komen liesbreuken aanzienlijk minder frequent voor.

Een liesbreuk gaat dikwijls samen met een zeker ongemak, zoals een zeurderig gevoel in de liesstreek. Maar dikwijls eveneens heeft een patiënt geen klachent. Bij het beklemd raken van de inhoud van de breukzak bij de breukpoort, het meest smalle deel, treedt er door het afknellen van de bloedvaten een hevige pijn op; dit is dan ook als een medisch spoedgeval te beschouwen omdat er gangreen en necrose van de darmwand kan optreden.

De patiënt, dit is ion de meeste gevallen iemand van het mannelijk geslacht, merkt bij een liesbreuk een bobbel op welke in de lies die opkomt op het moment dat men gaat persen en (met name in het begin) terug zal gaan bij het stoppen hiermee of wanneer men is...

Nadat men is geopereerd aan een liesbreuk dan zal het gebied van de operatie nog vaak pijn kunnen doen. In de meeste gevallen zal er daarom een beleid van pijnstilling af worden gesproken met de patiënt. Dit wil echter niet zeggen dat men dan ook helemaal vrij zal zijn van...