Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
Behandeling Borderline-persoonlijkheidsstoornis
De behandeling van borderline persoonlijkheidsstoornis is afhankelijk van de gevolgen die iemand heeft van de borderline persoonlijkheidsstoornis. Sommige mensen hebben vijf stoornissen, anderen soms wel het dubbele aantal. Bij borderline persoonlijkheidsstoornis wordt voornamelijk gewerkt aan de symptomen en gevolgen die deze kunnen hebben voor de patiënt maar zeker ook voor de omgeving van de patiënt. Opvallend bij bijna elke patiënt met een borderline persoonlijkheidsstoornis zijn de stemmingswisselingen die uren tot dagen kunnen blijven aanhouden. Deze stemmingswisselingen zijn er voornamelijk de oorzaak van dat mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis slecht relaties kunnen opbouwen en vasthouden. Dit op zichzelf zorgt voor verdere problemen.

De behandeling van borderline persoonlijkheidsstoornis richt zich vaak op het leren omgaan, accepteren maar ook ombuigen van het voelen en denken van de patiënt. Vaak krijgt men psychotherapie in combinatie met medicijnen. Voor de behandelaar is het stellen van een goede diagnose belangrijk om de juiste hulp te kunnen bieden. Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis kunnen een gevaar voor zichzelf zijn maar ook voor anderen in hun omgeving. Daarnaast kunnen de geneesmiddelen die men voorschrijft gemakkelijk leiden tot geneesmiddelen misbruik. Bij de behandeling zal men proberen om de processen die de symptomen veroorzaken te doorbreken.

Afhankelijk van de symptomen kan de behandeling met thuismedicatie en bezoekjes aan de psychotherapeut, in het ziekenhuis of een speciale kliniek als het nodig is om de patiënt intensief te observeren. Zoals een patiënt met zelfmoordpogingen, zelfverwondingen of als men niet meer kan functioneren binnen het gezin of maatschappij. Vooral in ernstige gevallen van borderline persoonlijkheidsstoornis wordt de familie bij de behandeling betrokken. De sociale vaardigheden van de borderline patiënt moeten intensief getraind worden. De medewerking en het begrip van de naaste omgeving is hierbij van essentieel belang. Veel mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis hebben angst om in de steek gelaten te worden. Daarnaast hebben zij een laag gevoel van zelfwaarde, de steun en warmte van het gezin kan het vertrouwen helpen opbouwen. De behandeling van patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis is dus voornamelijk gericht op doorbreken van processen die symptomen veroorzaken, trainingen in sociale vaardigheden en het stabiliseren van de borderline persoonlijkheidsstoornis.

Borderline persoonlijkheidsstoornis is een stoornis waarbij men wisselende stemmingen heeft, wisselend kan reageren op verschillende zaken en waarbij impulsief gedrag vaak zichtbaar aanwezig is. De symptomen van borderline persoonlijkheidsstoornissen kunnen daarom bijna altijd aangeduid worden met het woordje TE. Men heeft een claimgedrag bij partners, kennissen en vrienden omdat men...

Over directe oorzaken voor borderline is nog niet veel bekend. De eigen psyche en de leefomstandigheden zouden van invloed kunnen zijn bij de ontwikkeling van een borderline persoonlijkheidsstoornis. Bij jongeren en ouderen zie je minder vaak borderline symptomen. Ook ontstaat er een periode dat de symptomen van borderline lijken te...