Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
Buikvliesontsteking symptomen
Veel mensen denken dat een buikvliesontsteking altijd het gevolg is van een blinde darmontsteking. Dit is niet het geval. In de buik bevinden zich veel meer oorzaken voor een buikvliesontsteking. Vaak kent de arts niet eens de oorzaak voor de operatie. Wel is de oorzaak van de buikvliesontsteking in de meeste gevallen het gevolg van een infectie in de buikholte. Het meest belangrijke symptoom bij een buikvliesontsteking is een hevige buikpijn. Bij een chronische buikvliesontsteking kan de buikpijn langzaamaan toenemen of in vlagen optreden. Bij een acute buikvliesontsteking treedt de heftige buikpijn in een keer op.

Alles wat het buikvlies in beweging brengt veroorzaakt een nog heftiger pijn. Dit kan druk op de buik zijn maar ook zachtjes voelen of ademhalen veroorzaakt heftige pijn. De bewegingen van de darmen worden eveneens door een buikvliesontsteking verstoord, hierdoor ontstaat ophoping van gassen in de darmen en maagdarmsappen. Vaak zijn aan de buikvliesontsteking al andere klachten vooraf gegaan zoals een zeurende, stekende- of terugkerende pijn in de onderbuik. Als gevolg van de ontsteking of infectie van het buikvlies, maar ook als gevolg van de pijn kan misselijkheid ontstaan. Vaak is het verdere gevolg braken wat de pijn logischer wijze verhoogt. Daarnaast is een van de bekende symptomen koorts die soms wel kan oplopen tot veertig graden.

Bij een buikvliesontsteking bestaat altijd de kans op scheuren van het buikvlies wat tot levensgevaarlijke situaties kan leiden. In feite hoor je al naar de huisarts te gaan bij pijn in de onderbuik die niet overgaat. Neemt de buikpijn toe en krijgt men daarnaast koorts dan is afwachten zeker niet aan te raden als er vooraf al buikpijnklachten waren. Ook bij acute heftige buikpijn in combinatie met koorts, misselijkheid en braken moet altijd de huisarts gebeld worden. Een ambulance mag niet altijd meer zomaar gebeld worden zonder huisarts. Noodsituaties zijn hierop een uitzondering. Een buikvliesontsteking is zo’n uitzondering. Geef altijd duidelijk de symptomen door van het moment, maar ook de symptomen van voor de vermoedelijke buikvliesontsteking. Een goede beschrijving van de locatie en de soort pijn bij aanvang kan een arts een goede indicatie geven.

De oorzaak van de buikvliesontsteking kan beslissend zijn bij de behandeling van de buikvliesontsteking. Is de ontsteking bijvoorbeeld afkomstig van de alvleesklier dan hoeft er niet altijd meteen geopereerd te worden. In de meeste gevallen is er sprake van een bacteriële ontsteking die net als infecties met antibiotica bestreden kan...

Voor een buikvliesontsteking zijn veel verschillende oorzaken. Een buikvliesontsteking kan uit zichzelf ontstaan maar is veel vaker het gevolg van een andere aandoening of een infectie. Ook kan een bacteriële buikvliesontsteking ontstaan. Een buikvliesontsteking kan een chronische- of een acute vorm hebben. Welke oorzaak er uiteindelijk gevonden wordt voor de...