Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
Darmontsteking
Wanneer er gesproken wordt over een darmontsteking (enteritis) dan bedoeld men in de meeste gevallen een infectie van de dunne darm. Doorgaans heeft een patiënt die aan darmontsteking lijdt te kampen met buikpijn, buikkrampen en diarree. Zodra er naast de darmontsteking ook een ontsteking van de maag in het spel is dan is er sprake van zogenaamde gastro-enteritis. In dat geval heeft men naast de eerder genoemde klachten ook nog last van misselijkheid en braken.

De veroorzaker van een darmontsteking kunnen van allerlei aard zijn. Naast een bacterie, kan ook een virus zorgen voor een ontsteking aan de darmen. Dergelijke ziekteverwekkers worden in de regel overgedragen door middel van een slechte hygiëne. Hierbij kan men onder andere denken aan niet de handen wassen na een bezoek aan het toilet. Vooral bij kinderen is het over het algemeen erg lastig om een besmetting te kunnen voorkomen.

Een andere manier van overdracht van ziekteverwekkers is door middel van rauwe of niet lang genoeg gekookte eieren maar ook door groente die men eet voordat deze zijn gewassen of door gerechten die niet gaar of zelfs ongekookt zijn. In de volksmond spreekt men in een dergelijk geval vaak van een voedselvergiftiging die op is gelopen. Een aantal uren tot dagen na het eten van het voedsel kan men in zo’n geval last krijgen van misselijkheid, braken en diarree. Op het moment dat meer dan één persoon last heeft van deze symptomen is de boosdoener hiervan gemakkelijker te vinden.

Een persoon die lijdt aan een darmontsteking heeft te kampen met een krampende vorm van buikpijn en een waterige diaree. In bepaalde gevallen is er zelfs sprake van een bloederige diarree. Daarnaast voelt men zich misselijk en zal men eveneens moeten overgeven. Verder kan er bij een darmontsteking koorts ontstaan evenals hoofdpijn, rugpijn en spierpijn. Na enkele dagen zullen de klachten echter weer verdwenen zijn.

De behandeling van darmontsteking bestaat met name uit het bestrijden van het verlies van vocht en mineralen. Bij mensen die verder goed gezond zijn zullen in een dergelijk geval geen antibiotica voor worden geschreven omdat het effect hiervan te gering is.

Klachten en symptomen die bij blindedarmontsteking kunnen horen zijn in bepaalde gevallen zo duidelijk dat er geen twijfel over de diagnose kan bestaan terwijl in een ander geval men juist niet weet of een patiënt nu wel of niet te maken heeft met deze ontsteking van de appendix.

Een ...

Darmontsteking kan worden veroorzaakt door zowel virussen als door pathogene bacteriën welke het maag-darmkanaal dikwijls door middel van besmet voedsel of drank het lichaam binnen weten te komen. De patiënt die last heeft van een darmontsteking zal klachten krijgen als misselijkheid, overgeven, krampen in de buik, diarree, in bepaalde gevallen...