Tag foutmelding <txp:/> ->  Textpattern Warning: Deze tag bestaat niet while_parsing_page_form: default, geen
Maagbloeding
Bij een maagbloeding verliest de patiënt bloed vanuit de maag naar het maag-darmkanaal toe. De oorzaken van het ontstaan van een maagbloeding kunnen sterk uiteenlopen en variëren van het gebruik van bepaalde medicijnen of van alcohol tot infecties en een heleboel andere aandoeningen die betrekking hebben op de maag zoals bijvoorbeeld maagkanker of een maagzweer.

Op het moment dat er maar geringe hoeveelheden bloed vrij zullen komen bij een maagbloeding dan valt dit in veel gevallen niet eens op. Het bloed zal in zo’n geval gewoon worden verteerd en via de ontlasting vervolgens uit worden gescheiden. De ontlasting kan door de aanwezigheid van het bloed echter wel donkerder van kleur zijn dan normaal het geval is. Wanneer een dergelijke maagbloeding met een gering bloedverlies gedurende een langere tijd aan blijven houden dan zal er zoveel verlies van bloed op gaan treden dat er een tekort zal ontstaan aan ijzer in het lichaam. Hierdoor zal na verloop van tijd een ijzer-anemie ontstaan.

Als het daarentegen een grote hoeveelheid bloed is die men door middel van een maagbloeding verliest dan zal men een zwarte, teerachtige en kleverige ontlasting krijgen. Deze ontlasting heeft daarnaast een zeer typische geur en wordt ook wel melena genoemd. In een dergelijk geval dient men met spoed een arts te waarschuwen zodat men kan worden behandeld.

Zodra er immers ernstige maagbloedingen optreden dan zullen er verschijnselen ontstaan van shock. In een dergelijk geval bestaat eveneens de mogelijkheid dat men bloed op zal gaan braken. In dat geval is er sprake van een medisch spoedgeval en dient men zo snel mogelijk naar een ziekenhuis te worden gebracht.

In tegenstelling tot wat veel mensen vaak denken hoeft een maagbloeding niet altijd samen te gaan met klachten van pijn. Indien dit voor de maagbloeding wel het geval is geweest dat had de betreffende patiënt waarschijnlijk last van een maagzweer of een ontsteking van de maagwand. Vooral de bloedingen welke ontstaan door het stuk gaan van spataderen in de slokdarm worden als berucht ervaren omdat deze niet alleen erg massaal kunnen zijn en niet in alle gevallen door medici kunnen worden gestelpt.

In een behoorlijk groot deel van de gevallen van een maagbloeding is het opsporen en het behandelen van de eigenlijke oorzaak de enige wijze om de bloedingen te lijf te kunnen gaan. Het is bijna in alle gevallen nodig dat er een zogeheten gastroscopie uit wordt gevoerd.

Een gastroscopie is een...

Een aanzienlijk aantal maagbloedingen beginnen over het algemeen vrij plotseling. Dit houdt overigens niet per definitie in dat deze in geen enkel geval geleidelijk op kunnen komen. In bepaalde gevallen kan er sprake zijn van hevig overgeven waarbij ook bloed in het braaksel aanwezig is. Door de inwerking...